Platforma Windows Azure

Windows Azure je odprta in fleksibilna platforma, ki razvijalcem in IT profesionalcem omogoča, da razvijajo in upravljajo aplikacije, ki se izvajajo v Microsoftovih podatkovnih centrih na različnih lokacijah po svetu. Microsoft skrbi za delovanje sistema, vzdrževanje in dograjevanje strojne opreme ter za varnost in zanesljivost podatkov, medtem ko se vi lahko popolnoma osredotočite na implementacijo in razvoj IT rešitev ter podporne procese. Windows Azure je realizacija ideje infrastrukture in platforme kot storitve z dodatnim naborom storitev, ki se nenehno dopolnjujejo in razvijajo.

Windows Azure podpira tako odprtokodne tehnologije kot celotno .NET ogrodje, Windows in SQL server, zato lahko platformo hitro in učinkovito integrirate z vašim obstoječim IT sistemom in tako ponudite končnim uporabnikom prednosti oblaka, kot je učinkovita povezljivost in možnost fleksibilne uporabe neomejene računalniške moči. Windows Azure lahko povežete v vaše VPN omrežje ali pa ga uporabite za zanesljivo in varno povezovanje z drugimi sistemi.