Shranjevanje podatkov

Vedno večje količine informacij terjajo tudi večjo razpoložljivost kapacitet podatkovnih medijev. Tako je potrebno v informacijskih sistemih vnaprej zagotoviti ustrezno strojno in programsko opremo in jo po potrebi tudi dopolnjevati, prav tako je potrebno poskrbeti za varovanje podatkov in hrambo varnostnih kopij.

Windows Azure Storage

Azure Storage je varna, razširljiva in hitro dostopno storitev, ki omogoča hrambo neomejene količine podatkov z zagotovljeno visoko razpoložljivostjo. Podatki so trikrat replicirani, kar zagotavlja visoko redundanco. Omogočen je tudi vpogled v statistiko uporabe podatkov. Storitev je dostopna preko REST protokola in omogoča upravljanje z aplikativnim vmesnikom preko HTTPS varne povezave. Azure Storage združuje tri storitve:

 • Blob (Binary Large Object)

  Storitev se uporablja za shranjevanje velike količine tekstovnih in binarnih podatkov. Preko API vmesnika je logika zapisovanja podobna pisanju na hranilno enoto, potrebno pa je upoštevati dejstvo, da gre za spletno storitev, ki deluje na protokolu HTTP(S). Blob storage se lahko uporabi v kombinaciji s CDN (Content Delivery Network) storitvijo, ki omogoča zanesljivo in hitro dostopnost vsebine na različnih lokacijah po svetu.
 • Table Storage

  Omogoča shranjevanje podatkov, ki jih je možno interpretirati tabelarično. Storitev je enostavna za uporabo in omogoča hrambo velikih količin podatkov do 100TB. Gre za NO-SQL implementacijo, ki ne predvideva nobene vnaprej definirane sheme. Podatke, ki spadajo v isto tabelo, shranjujemo na različne particije, ki so porazdeljene po različnih vozliščih preko mreže računalniških enot, zato je dostop do podatkov izredno hiter.
 • Queue Storage

  Storitev, ki hrani sporočila v vrsti, dokler ga ne prebere nekatera druga storitev z dostopom. Queue lahko vsebuje neomejeno število sporočil velikosti do 64kb.

Skupno vsem trem je nizka cena vezana na uporabo in količino shranjenih informacij. Scenariji uporabe Azure Storage storitev so sledeči:

 
 • shranjevanje varnostnih kopij,
 • obdelava velikih količin podatkov,
 • učinkovit dostop do vsebin na oddaljenih lokacijah,
 • podatki v skupni rabi,
 • arhiviranje podatkov.

 

SQL Azure

SQL Azure je visoko razpoložljiva virtualna podatkovna zbirka, ki temelji na tehnologiji Microsoft SQL Server. Za uporabo SQL Azure administratorju ni potrebno namestiti, vzdrževati in upravljati strežnika, saj storitev avtomatično upravlja platforma Windows Azure. Storitev vsebuje večino funkcionalnosti, ki so na voljo v produktu SQL Server 2008 R2. SQL Azure lahko hrani podatke do velikosti 150GB, procesorska zmogljivost platforme pa skrbi za to, da je podatkovna zbirka razširljiva in odzivna. Do podatkovne zbirke lahko dostopate iz oddaljene lokacije z uporabo orodja SQL Server Management Studio.