Primeri uporabe

Zaradi ugodnejšega naročniškega modela ter nižjih stroškov vzdrževanja in implementacije je pomembna priprava strategije uvedbe računalniškega oblaka v IT sisteme podjetij. Pri tem so najbolj smiselne hibridne rešitve med oblakom in obstoječim sistemom, ki oblak vpeljejo kot razširitev obstoječe infrastrukture. Tak način omogoča tudi postopen prehod. Oblak se izkaže za dobro rešitev tudi v primerih povezljivosti med različnimi sistemi.

Razširitev virtualnega okolja

Podjetja, ki imajo vzpostavljeno tehnologijo virtualizacije, lahko oblak uporabijo kot razširitev obstoječega okolja v primerih, kjer interne kapacitete glede na scenarij uporabe niso optimalne. Ker je v oblaku inicializacija instance in namestitev operacijskega sistema avtomatizirana, na tak način razbremenimo administrativno delo IT oddelka. Izognemo se tudi zamudnemu postopku odobritve nove instance ter nevšečnosti zaradi omejitev internih kapacitet in procesorske moči. Končni uporabnik, razvijalec ali sistemski inženir, ima v oblaku popolno kontrolo nad svojo instanco in obenem ne posega v delovanje internega sistema. V primerih postavitve časovno omejenih, procesorsko intenzivnih ali testnih okolij je uporaba oblaka najučinkovitejša, saj na tak način občutno znižamo stroške strojne in programske opreme ter stroške napak. Vseeno pa vpeljava oblaka predstavlja določene spremembe v obstoječih operativnih procesih, zato je razširitev virtualnega okolja v oblak priporočeno reševati sistemsko na obsegu celotne infrastrukture.

Aplikacije s spletnim vmesnikom

Aplikacije s spletnim vmesnikom, dostopne preko brskalnika, ki delujejo na principu odjemalec – strežnik in so razvite na tehnologiji ASP.NET, se lahko zelo hitro prenesejo na platformo Windows Azure. Pri tem se nabor osnovnih tehnologij ne spremeni, saj se taka aplikacija še vedno izvaja v Windows Server okolju na tehnologiji .NET. Pri takem prenosu v oblak gre za nizko investicijo v dodelavo in manjše prilagoditve aplikacije za oblak, pri tem pa razbremenimo stroške vzdrževanja in dograjevanja sistema. Prav tako taka aplikacija, ki se izvaja v oblaku, pridobi nove karakteristike, ko so enostavno povečevanje procesorske moči v primeru večjih obremenitev, lažja dostopnost in možnost cenenjše hrambe podatkov. Razvoj novih aplikacij, ki temeljijo na ASP.NET tehnologiji, ali drugih strežniških tehnologijah (PHP, node.js ...) se vsekakor pohitri pri uporabi platforme Windows Azure in je zaradi nabora dodatnih storitev in občutno nižjih stroškov strojne in programske opreme testnega in produkcijskega okolja najboljša izbira.

Podatkovno intenzivne aplikacije

Rešitve, ki izvajajo procesiranje in hrambo velikih količin podatkov, za svoje delovanje zahtevajo zmogljivo infrastrukturo z zadostnimi podatkovnimi kapacitetami, ki jo je potrebno nenehno vzdrževati in nadgrajevati. Taka infrastruktura terja veliko znanja in visoke stroške. Zasnova oblaka omogoča optimizirano shranjevanje praktično neomejenih količin podatkov, ki so replicirani na več lokacijah. Oblak je primeren in stroškovno učinkovitejši tudi za izvajanje rešitev za distribuirano procesiranje in obdelavo podatkov, npr. z odprtokodnim programskim paketom Hadoop.

Aplikacije na modelu SaaS

Model programske opreme kot storitve (SaaS) vključuje tako spremembo poslovnega modela aplikacij kot tudi tehnične zasnove. Pri tem je potrebno načrtovati rešitev na način, da so podatki med uporabniki zanesljivo ločeni in dobro varovani ter da je aplikacija zmožna hitrega odzivanja tudi v primerih večje obremenitve. Windows Azure Compute zaradi arhitekturne zasnove »Web Role« omogoča delovanje večih instanc iste aplikacije hkrati, za avtomatično prerazporejanje zahtevkov na instance z nižjo obremenitvijo pa skrbi tehnologija v platformi Windows Azure. Za shranjevanje velikih količin podatkov, ki jih SaaS aplikacija obdela, je smotrno uporabiti tehnologije Azure Storage in SQL Azure.