Svetovanje in arhitektura

Dobra arhitektura programske rešitve je ključnega pomena za uspešno izveden projekt, saj zagotavlja višjo kvaliteto programske kode, učinkovitejše programiranje v ekipah in lahko prihrani nepotrebne stroške, ki nastajajo zaradi nenehnega spreminjanja nedorečenih konceptov.

Osnova vsake dobre arhitekture informacijske rešitve ali programa je poznavanje najboljših praks, vzorcev in priporočil, ki se razlikujejo od scenarija in primera uporabe. V podjetju Diventic d.o.o. vam nudimo svetovanje s področja pravilne in učinkovite zasnove programske arhitekture na osnovi priporočil Microsoft Patterns & Practices za razvoj, ki temelji na ogrodju .NET:

 
  • pregled in analiza trenutnega stanja programske kode,
  • postopno spreminjanje komponent z vpeljavo najboljših praks,
  • izobraževanje in primeri iz prakse (MS Patterns & Practices),
  • uporaba odprtokodnih knjižnic za nižanje stroškov razvoja,
  • analiza varnostnih pomanjkljivosti v programski kodi,
  • napredne tehnike programiranja.