Razvoj za SharePoint

Microsoft SharePoint je platforma, ki predstavlja centralno točko dostopa do informacij, datotek, poročil in aplikacij znotraj IT sistema organizacije. Aplikacije, ki so razvite na SharePoint platformi, lahko izkoristijo prednosti enotnega vmesnika, uporabniških pravic in integracije z orodji Microsoft Office. V podjetju Diventic nudimo razvoj razširitev, dodelav in aplikacij, ki temeljijo na platformi SharePoint:

  • Razširitve SharePoint vmesnika

    Obogatitev uporabniškega vmesnika SharePoint implementacije z dodatnim naborom komponent, pogledov, menijev in akcij, glede na specifikacije. Prilagoditev uporabniške izkušnje in oblike.
  • Razvoj aplikacij v SharePoint

    Razvoj poslovnih rešitev, ki delujejo znotraj vmesnika in izkoriščajo integracijo ter vir informacij v platformi. Aplikacija razvita za SharePoint ima enoten vmesnik in je ni potrebno posebej vzdrževati.
  • Microsoft Office razširitve

    Razvoj komponent in akcij, ki gostujejo v aplikacijah Microsoft Outlook, Excel ali Word in so integrirane z SharePoint platformo.