Razvoj poslovnih rešitev

Razvijamo aplikacije na tehnologiji Microsoft .NET Framework. Osredotočeni smo na razvoj poslovnih informacijskih rešitev, ki delujejo na principu odjemalec - strežnik in zahtevajo visoko stopnjo zanesljivosti, varnosti ter podpore in integracije z obstoječimi sistemi. V podjetju verjamemo, da je dobro definiran, razčlenjen in premišljen poslovni proces najpomembnejše izhodišče za razvoj programske opreme, zato se nikoli ne posvečamo izključno tehnični implementaciji rešitve.


 • 1. Popis stanja in specifikacije zahtevanih rezultatov

  V prvi fazi je potrebno popisati zahteve stranke, trenutno stanje poslovnega procesa, ki ga stranka želi rešiti z novo aplikacijo in točno določiti rezultate. Pri tem je ključno tesno sodelovanje, da je razumevanje procesa z naše strani čim boljše. Ob koncu koraka morata biti jasno definiran tako problem kot pričakovana rešitev.
 • 2. Zasnova sistema in uporabniškega vmesnika

  Pripravi se predlog rešitve in koncept zasnove sistema ter maske uporabniškega vmesnika. Z vizualizacijo uporabniškega vmesnika se lahko naredijo še dodatne poenostavitve in optimizacije. Preveri se vse možnosti integracije z obstoječim informacijskim sistemom.
 • 3. Razvoj programske opreme

  Pripravi se tehnična arhitekturna in izbere nabor tehnologij. Tekom razvoja se v dogovorjenih intervalih s stranko preverja vmesna stanja, kjer se sprotne pripombe upoštevajo v naslednjem ciklu razvoja.
 • 4. Testiranje in izobraževanje

  V zadnjem koraku se razvita rešitev testira v ožjem krogu uporabnikov, da se odpravi morebitne napake ali nevšečnosti pri uporabi. Nato se izvede izobraževanje vseh uporabnikov, rešitev pa se postopoma uvede v vsakodnevno uporabo.

Morebitni nadaljni razvoj obstoječega sistema se izvede s ponovitvijo vseh korakov. Opisan način dela omogoča stranki jasen pregled nad zahtevami in rezultati projekta, transparenten nadzor nad stroški in možnost prilagajanja na spremembe.


Tehnologije:

 • Microsoft .NET Framework
 • Microsoft ASP.NET MVC
 • Enterprise Library
 • Windows Communication, Presentation, Identity Foundation
 • Windows Azure in Windows Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2008