Prehod v oblak

Pričakovanja strank do poslovnih informacijskih rešitev se nenehno povečujejo. Te rešitve morajo biti odzivne, vedno dosegljive, občutljivi podatki morajo biti dobro zaščiteni, sama rešitev pa se mora prilagajati hitrim spremembam v zahtevnem poslovnem okolju. Pri tem se IT strokovnjaki soočajo s problemom, kako ostati agilen, kako pravilno zastaviti investicije v strojno in programsko opremo in kako oblikovati sistem, katerega bo mogoče hitro prilagoditi na spremembe poslovnih procesov, brez večjih dodatnih stroškov.

V zadnjih letih lahko spremljamo v IT industriji razvoj zmogljivih internetnih sistemov, ki programsko opremo nudijo kot vzdrževano storitev, za katero uporabnik plačuje naročnino ali ceno glede na uporabo. Ponudniki take programske opreme so bolj konkurenčni, saj svojim strankam nudijo enostavno in hitro implementirano rešitev, katere ni potrebno vzdrževati oz. posodabljati ali zanjo plačevati visoke zneske licenc in integracije. Taki programski opremi pravimo Software as a Service (programska oprema kot storitev) ali krajše SaaS.

Prednosti:

  • programske opreme ni potrebno nameščati,
  • plačilo po uporabi (manjše finančno tveganje),
  • brez stroškov licenc in vzdrževanja,
  • manjša potreba po vzdrževalcih IT sistema,
  • avtomatične posodobitve.

Tveganja:

  • potrebno je imeti zaupanje v ponudnika programske opreme,
  • usklajevanje z zakonodajo na področju varovanja podatkov,
  • omejitve pri prilagoditvi programske opreme,
  • možne omejitve pri integracijah,
  • zahteva po internetni povezavi.

 

Računalniški oblak podjetjem predstavlja priložnost zaradi nižjih operativnih stroškov in stroškov licenc ter večje agilnosti. Te lastnosti omogočajo fleksibilnost pri načrtovanju IT strategije in manjša finančna tveganja. Seveda pa moramo tako kot pri vpeljavi vsake nove tehnologije ali tehnološkega koncepta sprejeti tudi določene omejitve in stroške pri prehodu, zato je pravilni korak v smeri računalništva v oblaku postopna vpeljava hibridnih rešitev, ki izkoriščajo prednosti obeh svetov. Potrebno se je seznaniti z vsemi vidiki in novimi koncepti, ki jih prinašajo platforme v oblaku, razumeti dinamiko poslovnega modela oblaka in na podlagi tega znanja postopoma vpeljevati novo tehnologijo v obstoječa okolja.