Visoko razpoložljive aplikacije

Windows Azure Compute storitev ponuja visoko razpoložljive instance virtualnih strežnikov, ki jih uporabljamo po potrebi kot storitev in zato ne plačujemo visokega enkratnega zneska za strojno opremo in licence, ampak le ceno porabljene računalniške moči glede na čas uporabe.

Vsaka Azure Compute instanca je v oblaku popolnoma izolirana od drugih instanc. Platforma Windows Azure avtomatično poskrbi za virtualizacijo, namestitev operacijskega sistema in strežnika, nastavitve omrežne povezave in uranoteženje obremenitev. Tako ste razbremenjeni dela upravljanja in vzdrževanja infrastrukture in se lahko popolnoma posvetite aplikativnemu nivoju rešitve. Windows Azure vam po pogodbi SLA zagotavlja, da je vaša virtualna instanca dosegljiva vsaj 99.95% časa izvajanja.

Compute Roles

Rešitev, ki je prenesena na Windows Azure, je definirana kot ena ali več vlog (Role). Vloga je preprosto gledano le skupek konfiguracije in datotek aplikacije, ki se izvaja na strežniku. Windows Azure Compute pozna tri različne vloge:

  • Web Role

    Vloga zagotavlja avtomatično vzpostavitev IIS (Internet Information Services) strežnika za izvajanja strežniških aplikacij, kot npr. ASP.NET aplikacije. Strežnika ni potrebno vzdrževati, nadzirati ali konfigurirati.
  • Worker Role

    Vloga deluje kot proces v ozadju, ki deluje asinhrono, in stalno izvaja naloge neodvisno od posredovanja uporabnika. Primerna je za izvajanje procesno intenzivnih oz. zamudnih ali ponavljajočih procesov.
  • VM Role

    Vloga »Virtual Machine« se uporablja za izvajanje vnaprej pripravljene virtualne slike VHD (Virtual Hard Drive) strežnika Windows Server 2008 RC. Uporabnik ima tudi celotno kontrolo nad posodobitvami, konfiguracijo in nameščenimi aplikacijami.

Število instance posamezne vloge lahko poljubno spreminjamo in s tem zagotavljamo večjo ali manjšo moč procesiranja. Da zagotovimo vsaj 99.95% dostopnost do aplikacije moramo uporabiti najmanj dve instanci posamezne vloge. Sama platforma lahko v vsakem trenutku zaradi optimizacije ukine določeno instanco vloge in jo prestavi na drugo lokacijo v podatkovnem centru, zato instance ne ohranjajo stanja, kar je potrebno upoštevati pri zasnovi rešitve. Čeprav se omenjeno dejstvo na prvi pogled zdi kot slabost sistema, nam ravno ta lastnost omogoča, da so Windows Azure aplikacije visoko razpoložjive, razvijalci pa so po drugi strani motivirani, da je arhitektura in koda rešitve kvalitetnejša.

Operacijski sistem

Operacijski sistem na Windows Compute instanci se imenuje Guest OS, za oblak prilagojena različica polnega operacijskega sistema Windows Server 2008 R2. Windows Azure sam skrbi na posodabljanje operacijskega sistema s popravki takoj ko so na voljo. Do vmesnika instance na Windows Compute lahko dostopate preko Remote Desktop Connection.