Povezovanje med sistemi

IT ekipe se srečujejo z vprašanjem, kako učinkovito in predvsem varno med seboj povezati različne sisteme, ki se lahko nahajajo tudi na oddaljenih lokacijah. Problem lahko rešujemo z uvedbo lastnih implementacij spletnih storitev, ki uporabljajo standardizirane tehnologije SOAP, WSDL ali priporočila REST, vendar je taka rešitev lahko prekompleksna in zamudna. V drugih primerih se pri vzpostavljanju komunikacije med sistemi srečujemo s problemom upravljanja požarnega zidu in interne varnostne politike informacijskega sistema.

Storitev Service Bus

ServiceBus je ena izmed storitev platforme Windows Azure, ki učinkovito rešuje omenjeno problematiko. ServiceBus namreč preko oblaka vzpostavi varen kanal za sporočanje in prenos podatkov med dvema oddaljenima lokacijama, podpira več standardov komunikacije in zagotavlja dosegljivost ter razširljivost. Storitev je smiselno uporabiti v naslednjih rešitvah:

  • Hibridne aplikacije oblak – interni sistem

    Service Bus vzpostavi varni kanal med vašo aplikacijo v oblaku in interno aplikacijo. Tako lahko pri prenosu aplikacije v oblak določen del programske logike ali podatkov zadržite v vašem obstoječem sistemu.
  • Povezovanje med sistemi

    Service Bus omogoča bolj zanesljivo povezovanje preko omrežja med različnimi sistemi ali posameznimi komponentami sistema. V teh primerih Service Bus deluje kot vmesni člen, ki odpravi neposredne odvisnosti in samodejno uravnava obremenitve.
  • Mobilne aplikacije

    Preko Service Bus storitve lahko iz centralne točke distribuirate obvestila ali podatke na mobilne ali oddaljene odjemalce. Podatke lahko črpate iz oblaka ali internih virov.

ServiceBus med drugim omogoča integracijo aplikacij preko obstoječih NAT vmesnikov in požarnih zidov. Podpira širok nabor standardnih transportnih protokolov in spletnih storitev vključno z REST, SOAP, WS-*.