TimePoint

Diventic TimePoint je enostavno orodje za spremljanje porabljenih ur dela zaposlenih in zunanjih izvajalcev. Uporaben je za tiste organizacije, ki želijo imeti nadzor nad tem, koliko časa in katere aktivnosti so zaposleni in zunanji izvajalci podjetja že izvedli. S tem organizacije lažje spremljajo stroške, povezane z izvebo svojih projektov.

Kako poteka uporaba produkta?

Podjetje za izvedbo svojih projektov sodeluje z različnimi zunanjimi izvajalci. Od zunanjih izvajalcev želi, da svoje aktivnosti in porabljene ure dela vpisuje v Diventic sistem, saj lahko tako natančneje spremlja porabo svojega budgeta in stanja na projektu. Iz zbranih podatkov je mogoče narediti raznovrstna poročila, ki omogočajo vodjem projektov možnost analize časa, ki je bil porabljen za naloge na projektih in velik prihranek časa pri izdelavi poročil.Značilnosti:

 • spremljanje porabljenih ur dela na projektih in nalogah,
 • spremljanje stroškov, povezanih s porabljenimi urami dela,
 • upravljanje s projekti in nalogami,
 • analiza porabljenega časa,
 • izdelava raznovrstnih poročil in izpisov,
 • dostop prek spletnega brskalnika,
 • mobilni dostop.

Prednosti:

 • prihranek časa in znižanje stroškov,
 • sistematizacija evidentiranja porabe časa,
 • natančnejše spremljanje porabe sredstev na projektu,
 • večji nadzor in pregled nad delom,
 • vizualizacija in analiza zbranih podatkov.

Kako se rešitev uvede v vaše podjetje?

Za uvedbo rešitve Diventic ni potreben nakup licence, temveč se zaračunava naročnina za uporabo produkta. Implementacija v podjetje je mogoča v zelo hitrem času, saj se do rešitve dostopa preko spletnega brskalnika ali mobilne naprave. Po dogovoru lahko Diventic rešitev integriramo tudi z vašimi obstoječimi sistemi v podjetju. V naročnino so vedno vključene avtomatične osnovne nadgradnje in vzdrževanje storitve.